Wybierz język/Choose Language
pl gb
  • Znajdziemy właściwe rozwiązanie na Twoje kłopoty z kanalizacją
    Znajdziemy właściwe rozwiązanie na Twoje kłopoty z kanalizacją
  • Twój partner w branży pompowej
    Twój partner w branży pompowej
  • Gwarancja dobrze wykonanej usługi
    Gwarancja dobrze wykonanej usługi

ARMATURA

Socla, AVK, Talis ...

... zapewniają najwyższe standardy w zakresie fukcjonalnym, materiałowym i technologicznym jakim musi odpowiadać nowoczesna armatura przemysłowa.

Chcąc jak najlepiej wykorzystać dostępne urządzenia od wielu lat czerpiemy z wiedzy i doświadczeń naszych partnerów rozwiązując niełatwe problemy związane z procesami hydraulicznymi zachodzącymi przy eksploatacji sieci i obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych

Zasuwy nożowe

Zasuwy nożowe to armatura z powodzeniem stosowana do odcięcia przepływu w rurociągach przez które przepływają mocno zanieczyszczone ciecze. W szczególności znajdują zastosowanie w instalacjach kanalizacyjnych tzn. w przepompowniach i oczyszczalniach ścieków.

Zalety zasuw nożowych

Ich zwarta budowa, większa odporność na zanieczyszczenia elementami półpłynnymi i stałymi oraz – w przypadku średnic powyżej DN300 - niższa cena w porównaniu z zasuwami miękko uszczelnionymi czyni z zasuw nożowych atrakcyjną propozycję przy realizowanych projektach systemów kanalizacyjnych.

image1.png

Armatura z napędami

Ze względu na postęp w dziedzinie automatyzacji procesów przemysłowych konieczne stało się umożliwienie wykonywania manewrów armaturą przemysłową oraz nadzoru nad jej pracą bez bezpośredniego udziału człowieka. Aby to umożliwić, należy wyposażyć armaturę w urządzenia dostarczające energię pozwalającą na zmianę położenia organu roboczego jak również na kontrolę jego przemieszczania się.

Grupę urządzeń realizujących powyższe funkcje nazywamy napędami lub inaczej siłownikami

Napędy w systemach automatyki

W zależności od stopnia zaawansowania technicznego systemu automatyki napędy, w szczególności napędy elektryczne mogą być zdalnie sterowane za pomocą prostych sygnałów wysyłanych np. z pulpitu dyspozytorskiego, mogą też w przypadku bardziej wyrafinowanych rozwiązań zostać wyposażone w sterowniki, które umożliwiają pełną integrację napędu z układem automatycznie nadzorującym funkcjonowanie obiektu.

image2.pngimage3.pngZawory odpowietrzające

W trakcie normalnej eksploatacji rurociągów ciśnieniowych transportujących ciecze takie jak woda pitna czy ścieki, powietrze które może znaleźć się wewnątrz, ze względu na swoją dużą ściśliwość (duże zmiany objętości przy zmianach ciśnienia), stanowi poważne zagrożenie zarówno dla samych rurociągów jak również dla innych elementów instalacji (pompy, armatura zaporowa itp.)

Rodzaje zaworów odpowietrzających

Zawory odpowietrzające ze względu na ich funkcjonalność możemy podzielić na dwie grupy:

zawory odpowietrzające (inaczej odpowietrzniki), służące ewakuacji powietrza z instalacji w trakcie normalnej eksploatacji, gdzie objętość wyprowadzanego powietrza jest niewielka w stosunku do objętości roboczej całości systemu (rurociągu).
zawory odpowietrzająco-napowietrzające, których funkcjonalność dodatkowo obejmuje wprowadzanie i wyprowadzanie dużych (porównywalnych z całością systemu) objętości powietrza. Zazwyczaj zawory odpowietrzająco-napowietrzające zbudowane są jako elementy dwustopniowe.

image4.pngimage5.png

 

 

Zawory zwrotne

Zawory zwrotne są istotnym elementem każdej ciśnieniowej instalacji w której mają miejsce przepływy płynów.

Funkcje zaworów zwrotnych są następujące:

zapewniają przepływ w instalacji w żądanym kierunku
zabezpieczają pompę przed zapowietrzeniem na odcinku ssawnym
zabezpieczają pompę przed skutkami uderzeń hydraulicznych na odcinku tłocznym
zabezpieczają instalacje przed zanieczyszczeniem powracającym płynem

image8.pngimage7.pngimage6.png